Kannanotot

Seuran kannanottoja 2018

Laajasalo-Degerö Seuran valitus Hallinto-oikeuteen Laajasalon Kruunuvuoren asemaavan muutoksen nro 12330 hyväksymisestä. Luo koko valitus liitteestä (Valitus LDS Kruunuvuori)

Laajasalo-Degerö Seuran vastaselvitys Stansvikinkallion valituksesta. Luo koko valitus liitteestä (Vastaselvitys Stansvikinkallio)

Laajasalo-Degerö Seuran vastaselvitys Kaivoskallion valituksesta. Luo koko valitus liitteestä (Vastaselvitys kaivoskallio)

 

Laajasalon ratikan yhteys Jokeri-linjalle

Laajasalo-Degerö Seura ehdottaa että, Laajasalon ratikan linjaus yhdistetään Jokeri-linjalle. Yhteys palvelisi sekä Laajasalon että Sörnäisten Nihdin ja Sompasaaren asukkaita erinomaisesti. Linjan kuormitus olisi molemminsuuntainen, sijaitseehan suuri osa työpaikoista Jokeri-linjan suunnassa. Lisäksi etuna on asukkaille tärkeiden Laajasalon liikuntapuiston, Vartiosaaren ja Ramsinniemen säilyminen virkistysalueina. Linjaus mahdollistaa raitiovaunuvarikon järkevän sijoituksen, esimerkiksi Roihupeltoon teollisuusalueelle. Ns. ”saaristoratikasta” Vartiosaaren kautta Vuosaareen tulee luopua huonosti asukkaita palvelevana, hyötysuhteeltaan erittäin kalliina ja ympäristön suhteen vahingollisena.

Laajasalo-Degerö Seura, Johtokunta

Laajasalon raitiotielinja yhdistettävä Jokeri-linjalle ja raitiovaunuvarikko on sijoitettava jo päätetyn Jokerivarikon yhteyteen Roihupeltoon.

Laajasalon raitiotielinja yhdistettävä Jokeri-linjalle  

Laajasalon raitiotien linjaus tulee yhdistää Jokeri-linjalle, koska Laajasalosta ulospäinsuuntautuva työmatkaliikenne on Helsingin Kaupungin tutkimustenkin mukaan suuntautunut muualle kuin keskustaan.

Raitiovaunuvarikko on sijoitettava jo päätetyn Jokerivarikon yhteyteen Roihupeltoon. Tästä saadaan Helsingin kaupungille merkittävää kustannussäästöä, kun Jokerilinjan ja Kruunusiltojen raitiovaunut huolletaan ja säilytetään samalla varikolla. Raidelinjaus Herttoniemen suuntaan on ollut mukana jo vuoden 2002-2013-2015 kaava- ja liikennesuunnitelmissa joten siinä ei ole mitään uutta, tai estettä.  

Ns. ”saaristoratikasta” Laajasalosta Vartiosaaren kautta Vuosaareen tulee luopua huonosti asukkaita palvelevana, hyötysuhteeltaan erittäin kalliina ja ympäristön suhteen vahingollisena.

Laajasalo-Degerö Seura ehdottaa kuvan mukaisesti uutta lisälinjausta Jokeri radalle Laajasaloon.

Vartiosaari on jätettävä vapaaksi meren saareksi.  

Nyt voidaan jo aika varmasti päätellä, ettei Vartiosaarta rakenneta ainakaan lähitulevaisuudessa, joten ei ole mitään järkeenkäypää syytä rakentaa raitiovaunuille huoltohallia Laajasalon ranta/liikunta-alueelle.  

Laajasalo Degerö Seuran ehdotus

Laajasalon liikuntapuistoa on kehitettävä.  

Laajasalon liikuntapuistoa on kehitettävä kasvavan asukasmäärän keskeisenä virkistysalueena. Samalla esitetty täydennysrakentamisen asuntosuunnittelu on lopetettava ja liikuntapuistoa kehitettävä palvelemaan laajenevaa asukasmäärää.  

Laajasalo-Degerö seuran ehdotus liikuntapuiston kehitykseen.  (katso kuva) 

Laajasalo-Degerö Seura ry, Osmo Rantakari, puheenjohtaja

Allekirjoita Adressi: https://www.adressit.com/laajasalon_raitiotielinja_yhdistettava_jokeri-linjalle_ja_raitiovaunuvarikko_on_sijoitettava_jo_paat